Phóng sự: Trường TCPH Đà Nẵng trao nhà tình thương và học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học.

Bài liên quan

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *