THÔNG BÁO: Hình thức tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

THÔNG BÁO

Hình thức tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Được sự đồng thuận của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban giáo Dục Phật giáo GHPGVN TP. Đà Nẵng, trong khuôn khổ cho phép do đại dịch còn diễn biến phức tạp, Ban Giám hiệu thông báo và hướng dẫn hình thức tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20-11 như sau:

  1. Mục đích:

Tôn vinh và tri ân công hạnh của những Người Thầy cao cả, đã khơi nguồn tuệ giác cho bao thế hệ học trò: “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Trưởng dưỡng lòng tôn kính của những người con Phật đến với những bậc Thầy thế gian và xuất thế gian, những Người đã khai tâm mở trí, dẫn lối đưa đường cho chúng ta.

Nâng cao tinh thần “Dạy tốt – học tốt – hành tốt” giữa Thầy và Trò trường TCP Đà Nẵng, để phụng báo thâm ân trong muôn một.

  1. Thời gian và địa điểm:

+Thời gian: 07h00, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (16/10/Tân Sữu)

+Địa điểm: Hội trường tầng 3, trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng

Chùa Phổ Đà, 340 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng

  1. Số lượng và thành phần tham dự trực tiếp: 50 vị (đã tiêm đủ 2 mũi Vaccine)

+Đại diện Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tp. Đà Nẵng (03 vị)

+Ban Giám hiệu trường TCPH Đà Nẵng (10 vị)

+Đại diện Quý Giáo thọ/Giảng viên trường TCPH Đà Nẵng (5 vị)

+Đại diện TNS và HVCS (30 vị)

  1. Tham dự trực tuyến:

Chư Tôn đức giáo thọ, quý giảng viên ở xa, toàn thể Tăng Ni sinh và Học viên Cư sĩ không tham dự trực tiếp hoan hỉ tham dự trực tuyến qua phần mềm Zoom.

+ID:         9999 579 579

+Pass:      thông báo nội bộ

  1. Chương trình:

-Niệm Phật cầu gia hộ

-Phút tưởng niệm

-Lý do buổi lễ và giới thiệu thành phần tham dự

-Cảm tưởng của đại diện Tăng Ni sinh

-Cảm tưởng của đại diện lớp Cư sĩ

-Dâng quà tri ân

-02 tiết mục văn nghệ

-Chia sẻ của Thầy Hiệu trưởng

-Đạo từ của Hòa thượng

-Cảm tạ và hồi hướng.

  1. Phân công thực hiện:

               +Ban giám hiệu: Chỉ đạo chung

               +Chánh, phó Văn phòng trường; Ban Giám thị, Chủ nhiệm các lớp:

– Trang trí hội trường, sắp xếp vị trí chỗ ngồi ổn định (ĐĐ. T. Đạo Hạnh, 2 nhân viên)

– Hướng dẫn đại diện TNS và HVCS tổng vệ sinh trường (ĐĐ. T. Đức Hiệp)

– Chuẩn bị hoa ở hội trường và quà để tặng trong buổi lễ (SC.T.N. Liên Nguyên)

– Chuẩn bị âm thanh để phục vụ lễ (2 nhân viên)

– Nhắc nhở chuẩn bị và kiểm tra lời cảm tưởng của TNS và HVCS (Chủ nhiệm các lớp)

– Cử diện TNS và HVCS phát biểu cảm tưởng (Chủ nhiệm các lớp)

– Cử đại diện TNS điều phối chương trình trực tiếp (Chủ nhiệm các lớp)

– Chuẩn bị chu đáo kịch bản chương trình (ĐĐ. T. Hạnh Toàn2 vị TNS MC)

– Chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ chào mừng (Sư cô Thanh Mai)

– Thư cung thỉnh và thư mời (ĐĐ. Chánh văn phòng, ĐĐ. T. Hạnh Toàn)

– Chuẩn bị kỹ thuật phát trực tuyến và nội dung phông lễ: (ĐĐ Thích Châu Đạt)

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11”

                                   THẦM LẶNG NHỮNG CHUYẾN ĐÒ

Ban Giám hiệu đề nghị Chánh, phó Văn phòng trường; Ban Giám thị, chủ nhiệm các lớp, toàn thể Tăng Ni sinh và học viên Cư sĩ thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Bài liên quan

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *