[Hình ảnh] Tăng Ni sinh viên, học viên Cư sĩ Trường Phật Học Đà Nẵng lễ tổ & tìm hiểu truyền thừa Phật giáo dòng Lâm Tế Chúc Thánh tại tổ đình Chúc Thánh Hội An 20/12/2020

Hình ảnh Ban Giám Hiệu và toàn thể Tăng Ni sinh viên, học viên Cư Sĩ-Trường Phật Học Đà Nẵng lễ tổ và tìm hiểu truyền thừa Phật giáo dòng Lâm Tế Chúc Thánh tại Tổ đình Chúc Thánh Hội An

hình ảnh tham quan và sinh hoạt ngoại khoá tại Tổ đình Vạn Đức cùng ngày

Bài liên quan

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *