Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom

(dùng cho lớp học Online TRƯỜNG PHẬT HỌC ĐÀ NẴNG)

Lớp Online

Để vào lớp các học viên phải đăng nhập đúng ID (địa chỉ lớp) và mật khẩu của lớp như sau.

TÊN LỚP ID mật khẩu ghi chú
Room A 783-448-4476 cung cấp nội bộ
Room B 792-571-3033 cung cấp nội bộ
Room C 889-005-7645 cung cấp nội bộ

Bài liên quan

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *