Phần mềm gõ chữ Pali

Quy tắc gõ:

Nhấn Alt + a, i, & u sẽ thành: ā ī ū

Nhấn  Alt + t, d, n, l, s, & h sẽ thành ṭ ḍ ṇ ḷ ṣ ḥ

Nhấn  Alt + m sẽ thành 

Nhấn Ctr + alt + n sẽ thành 

Nhấn Alt + j sẽ thành ñ

Nhấn  Window key + s sẽ thành ś

Tải về

Bài liên quan

Font chữ Hán Nôm

Font chữ Hán Nôm

Thư mục các font chữ Hán Nôm thường dùng trong bài hướng dẫn cài đặt…

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *