Liên hệ

VP Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
Chùa Phổ Đà, 340 Phan Châu Trinh, tp. Đà Nẵng.
Số điện thoại liên hệ: 0905052683, 0349843638 hoặc 0968247551.