Lễ húy kỵ Hòa thượng khai sơn chùa Phồ Đà

Sáng ngày 15/4/2022 (15/3/Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Phổ Đà và chùa Diệu Pháp trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm huý nhật cố HT. Thích Tôn Thắng (1889 – 1976). Quang lâm niêm hương tưởng niệm có Chư tôn đức Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh và học viên Cư sĩ trường TCPH Đà Nẵng. Tại buổi lễ, chư Tôn đức tham dự đã thành kính dâng hương lên Giác linh Ngài để tưởng niệm đến Bậc tòng lâm thạch trụ một thời của Phật giáo Việt Nam. Nguyện cầu Giác Linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc, quả chứng vô sanh, tái hiện tà bà nhiếp chúng độ sanh.
Cố HT. Thích Tôn Thắng, pháp danh Trừng Kệ, pháp tự Như Nhu, thuộc thiền phái Lâm Tế đời thứ 42, thế danh là Dương Văn Minh, sinh ngày 29-2-Kỷ Sửu (1889) – năm Thành Thái nguyên niên tại làng Hà My, tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hòa thượng là bậc danh tăng thạc đức có công lớn trong việc phát triển Phật giáo Đà Thành từ năm 1975 trở về trước. Năm Mậu Ngọ (1918), ngài vào Đà Nẵng thực hiện tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp. Nơi đây ngài khai sơn chùa Phổ Thiên (nay là chùa Phổ Đà) và chùa Diệu Pháp tại làng Bình Thuận. Sau đó ngài tiếp tục khai sơn chùa Tịnh Độ (Tam Kỳ – Quảng Nam).


Với tâm nguyện đào tạo Tăng Ni tài đức, trồng người kế nghiệp, ngài đã phát tâm hiến cúng chùa Phổ Thiên (chùa Phổ Đà hiện nay) làm Phật Học Viện đào tạo chuyên sâu nội điển cho Tăng Ni. Chính nơi đây đã lưu xuất nhiều bậc danh Tăng đức hạnh có kiến thức Phật học uyên thâm đã và đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội. Mặc dù ngày nay không còn danh xưng cũ “Phật học viện Phổ Đà”, nhưng nơi đây vẫn đang được tiếp diễn với vai trò “giáo dục, đào tạo tăng tài” với tên gọi “Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng”. Sự nghiệp giáo dục của cố Đại lão Hòa thượng được các môn nhân đệ tử của Ngài tiếp bước, như cố HT. Thích Từ Mẫn – nguyên Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng; HT. Thích Từ Nhơn – nguyên Giáo thọ sư Trường TCPH Đại Tòng Lâm; HT. Thích Từ Tánh – Trưởng Ban GDPG thành phố Đà Nẵng; HT. Thích Từ Nghiêm – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng….
Mỗi năm, đến ngày 15 tháng 3 âm lịch, môn nhân đệ tử của Ngài ở khắp nơi tề tựu về chùa Phổ Đà (340 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng) hòa lòng trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm ngày Ngài xả báo an tường. Chư Tôn đức trưởng thượng trong tông môn cũng như Ban giám hiệu nhà trường mong muốn và tin tưởng: “trong dịp này để hàng hậu thế có cơ hội quay về nguồn cội ôn lại công hạnh của bậc thầy khả kính suốt đời phụng sự Giáo hội; và thế hệ Tăng Ni trẻ sẽ thắm nhuần được hạnh đức cao viễn của người để lấy đó làm tư lương trên đường tự lợi – lợi tha”.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ sáng nay:

Bài liên quan

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *